martes, 28 de julio de 2009

Constructores de Navíos Mercantes de Japón 1939

Hakodate
Hakodate Dock & Co Ld
Hiroshima
Mitshubishi Jukgyo KK
Inoshima
Osaka Iron Works Ld
Kasadoshima
Kasado Dock & Co Ld
Kobe
Kawasaki Shipbuilding & Enginering Co Ld Ld
Mitshubishi Jukgyo KK
Matsuye
Ishibashi Iron Works
Mukaishima
Mukaishima Dockyard & Co Ld
Nagasaki
Kawanami Kogyo KK
Mitshubishi Jukgyo KK
Niigata
Niigata Enginering Works Ld
Oh
Harima Shipbuilding & Enginering Co Ld
Osaka
Amagasaki Shipbuilding
Fujinagata Shipbuilding Co Ld Shikutsu
Fujinagata Shipbuilding Co Ld Funamachi
Fujinagata Shipbuilding Co Ld Shin-Sumiyacho
Harada Zosen KK
Kisugawa Dockyard Co
Kisugawa Zosen Tekkosho
Kumagi Gumi Iron Works
Mihara Shipbuilding Co
Nakata Zosensho
Namura Shipyard Co
Naniwa Dockyard
Ohara Docyard Co
Osaka Iron Works Funumachi
Osaka Iron Works Sakurajima-Asikawa
Osaka Shosen K.K
Sanuyaso Dock Goshi Kaisya
Urabe Zosen Tekkosho
Yendo Tekkosho
Tama
Tama Shipbuilding Co Ld
Tokio
Mitshubishi Jukgyo KK
Tokyo Ishikawajima Shipbuilding & Enginering Co Ld
Tsurumi Seitetsu Zosen
Uraga Dock Yard Co Ld
Wakamtsu
Tochiki Shoji Kaysa Ld
Yokohama
Mitshubishi Jukgyo KK
Tsurumi Seitetsu Zosen
Bibliografía
Lloyd’s Register Apendix 1932
Lloyd’s Register Apendix 1939


No hay comentarios:

Publicar un comentario