domingo, 2 de agosto de 2009

Southern Shipyard Corporation (Newport News-Estados Unidos)

Sin datos
1 Tender Navegación Clase Beech (Estados Unidos Guardia Costera) 255 ton 1928
9 Cutter Clase 81 pies(Estados Unidos-Guardia Costera) 47 ton 1937
5 Cutter Clase 78 pies(Estados Unidos-Guardia Costera) 43 ton 1931

No hay comentarios:

Publicar un comentario